Tag Archives: bay đến trái đất

4 tiểu hành tinh khổng lồ đang bay đến Trái đất

Các nhà khoa học nêu tên bốn tiểu hành tinh được biết có khả năng va chạm với Trái đất. Tiểu hành tinh 1979 XB, đường kính 900 mét, hiện đang đi qua hệ mặt trời với tốc độ khoảng 70.000 km / h và mỗi giây tiếp cận gần thêm Trái Đất 30 km. […]