Tag Archives: Bản đồ các quả cầu lửa

Bản đồ các quả cầu lửa lao vào khí quyển Trái đất 33 năm qua

Trung tâm Nghiên cứu Vật thể Gần Trái đất (CNEOS) thuộc Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã tổng hợp dữ liệu và lập bản đồ về những quả cầu lửa xuất hiện trong khí quyển địa cầu trong 33 năm qua. Bản đồ các quả cầu lửa ĐÀI QUAN SÁT TRÁI ĐẤT Bản đồ […]