SJC được giao chỉ tiêu doanh thu 1,1 tỷ USDUBND TP HCM vừa giao chỉ tiêu doanh thu năm nay cho SJC là 25.700 tỷ đồng, tương đương 1,12 tỷ USD, duy trì mạch tăng ba năm liên tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *