Singapore bơm thêm 5,8 tỷ USD cứu kinh tếSingapore tung gói cứu trợ thứ 5 trong đại dịch, để gia hạn trợ cấp tiền lương, hỗ trợ hàng không, trợ cấp thất nghiệp và kích cầu du lịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *