Oanh tạc cơ Mỹ liên tiếp diễn tập gần Trung QuốcCác biên đội máy bay B-1B Lancer xuất hiện trong hai ngày liên tiếp ở Biển Đông và Hoa Đông, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ – Trung gia tăng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *