Nga duyệt binh trên không kỷ niệm Ngày Chiến thắng75 trực thăng và máy bay quân sự Nga bay qua Quảng trường Đỏ trong cuộc duyệt binh trên không kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít Đức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *