Mỹ tái triển khai oanh tạc cơ đến GuamMỹ điều 4 oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer cùng 200 binh sĩ đến đảo Guam, sau gần ba tuần rút hết máy bay ném bom khỏi đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *