Hành khách phải khai báo y tế khi đi máy bay, tàu xeHành khách đi máy bay nội địa, tàu, tàu thủy du lịch, xe khách liên tỉnh phải khai báo y tế bắt buộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *