Hàng không và chính phủ Mỹ chốt gói giải cứu 25 tỷ USDĐể nhận tiền hỗ trợ từ chính phủ, các ông lớn hàng không phải đảm bảo việc làm và không được giảm lương của nhân viên đến 30/9.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *