Hàng không cần ít nhất 18 tháng để trở lại bình thườngCovid-19 đã làm thay đổi ngành hàng không và có thể mất ít nhất 18 tháng để mọi thứ trở lại bình thường, theo Chủ tịch Emirates.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *