‘Đại gia’ vàng miếng thu hơn 23.000 tỷ đồngSJC năm ngoái thu gần 23.170 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với năm trước đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *