Công ty bán cơm cho các hãng bay lãi 1 tỷ đồng cả quý ILợi nhuận của Suất ăn Hàng không Nội Bài quý I giảm từ 13 tỷ xuống còn 1 tỷ đồng khi các hãng bay cắt và hủy chuyến vì Covid-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *