Chiến đấu cơ Anh chặn oanh tạc cơ Nga6 chiến đấu cơ thuộc Không quân Hoàng gia Anh (RAF) ngày 7/3 xuất kích để ngăn chặn máy bay ném bom Nga đang đến gần không phận nước này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *