Category Archives: Video

Clip về Hàng không – Vũ trụ

NASA thiết kế cánh máy bay tự động biến hình

Mẫu cánh máy bay mới được lắp ghép giống như bộ xếp hình, có thể thay hình đổi dạng trong lúc bay để đạt hiệu quả tối ưu. Nhóm nghiên cứu từ Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) thử nghiệm thiết kế cánh máy bay mới trong […]