27 phi công Pakistan làm việc ở Việt Nam bị dừng bay


Cục hàng không tạm dừng bay 27  phi công người Pakistan đang làm việc tại Việt Nam để rà soát bằng cấp. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *