Vietjet lỗ vận chuyển hàng không thấp hơn dự kiếnMảng vận chuyển hàng không của Vietjet lỗ 1.440 tỷ đồng, thấp hơn dự kiến 670 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất 47 tỷ đồng, trong 6 tháng đầu năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *