Tag Archives: đánh bại con người

Thuật toán mới giúp drone đánh bại con người

Nhờ thuật toán mới, lần đầu tiên một chiếc quadrotor (máy bay trực thăng bốn cánh) vượt qua hai phi công trong một cuộc đua. Do thời lượng pin có hạn, drone (máy bay không người lái) cần hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất có thể, bất kể là nhiệm vụ cứu […]