Guồng quay kinh tế Mỹ khởi động lạiHàng không phục hồi, khách sạn mở cửa và ngân hàng có người đến vay là những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế bắt đầu hoạt động lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *