300 UAV thắp thông điệp chống Covid-19300 máy bay không người lái (UAV) thắp sáng bầu trời Seoul bằng thông điệp nâng cao nhận thức về đại dịch Covid-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *