Người Trung Quốc tố Mỹ từ chối xét nghiệm nCoVMột phụ nữ Trung Quốc nhiễm nCoV lên máy bay về nước để chữa trị và nói rằng đã bị bệnh viện Mỹ ba lần từ chối xét nghiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *