khong-quan-viet-nam-tu-buoi-dau-thanh-lap-den-khi-dung-dau-khu-vuc-Hinh-11

goài nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ bầu trời Tổ quốc; lực lượng Không quân Việt Nam còn tham gia nhiều nhiệm vụ quan trọng khác như cứu hộ cứu nạn, vận tải hàng hoá ứng cứu thiên tai,… Nguồn ảnh: QPVN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *