Vietravel Airlines được nhận giấy phép bay


Chiều 29/10, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã ký giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Vietravel Airlines.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *