Thông báo Thành lập các Ban chuyên môn VASA

Kính gửi: Ban chấp hành Hội Hàng không – Vũ trụ Việt Nam
V/v: Thành lập các Ban chuyên môn và phân công Ban Chấp hành phụ trách các Ban và các Chương trình nghiên cứu phát triển và ứng dụng của VASA.

Ngày 19/11/2020, Ban Thường vụ VASA đã họp và phân công nhiệm vụ trong Ban Thường vụ và thông qua chủ trương phân cấp nhiệm vụ trong Ban Chấp hành. Ban Thường vụ đã thông qua quyết định thành lập Hội đồng Khoa học độc lập và Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ VASA. Theo đó, Ban Thường vụ đã biểu quyết, mời và bầu GS.TSKH. Đỗ Trung Tá, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông, nguyên trợ lý Thủ tướng Chính phủ về Công nghệ thông tin làm Chủ tịch Hội đồng Khoa học và TS. Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ là Chủ tịch Hội đồng Quỹ.

Nhân dịp 20/11/2020, Chủ tịch VASA đã có thư gửi đến các thầy cô giáo và sinh viên tất cả các trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc chúc mừng ngày 20/11 và thông báo chức năng nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2020-2025 và mong muốn “Tập hợp trí thức trẻ” tham gia vào hoạt động Hội Hàng không – Vũ trụ
Việt Nam. Hiện tại đã có nhiều sinh viên các trường đại học, cao đẳng liên hệ về số điện thoại hotline và website của Hội. Để dẫn dắt các trí thức trẻ đam mê khoa học hàng không vũ trụ, Ban Thường vụ và Chủ tịch Hội quyết định thành lập các Ban chuyên môn, các chương trình nghiên cứu ứng dụng do các đồng chí Ban Chấp hành
phụ trách đồng thời phụ trách các chuyên mục trên website của VASA theo từng ban chuyên môn, từng chương trình, dự án và ứng dụng để phổ biến kiến thức và tạo diễn đàn chia sẻ chuyên môn, học thuật.

A/ Thay mặt Ban Thường vụ, Chủ tịch VASA quyết định thành lập các Ban chuyên môn và giới thiệu các đồng chí Ban Chấp hành phụ trách như sau:

1. Ban Nghiên cứu vệ tinh nhỏ:

– PGS.TS. Bùi Trọng Tuyên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Viện trưởng Viện Công nghệ Vũ trụ, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

– PGS. TS. Lã Hải Dũng, Ban Chấp hành, Chuyên gia nghiên cứu phát triển vệ tinh, Viện Hàng không – Vũ trụ Viettel.

– ThS. Vũ Việt Phương, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Giám đốc Trung tâm Vệ tinh Quốc gia.

2. Ban Nghiên cứu ảnh viễn thám và không ảnh:

TS. Đặng Xuân Lâm, Ban Thường vụ, nguyên Trưởng phòng Khoa học viễn thám, Viện Công nghệ Vũ trụ, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và các cộng sự.

3. Ban Nghiên cứu công nghệ không gian:

PGS.TS. Doãn Minh Chung, Ban chấp hành, nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ Vũ trụ, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

4. Ban Nghiên cứu phát triển và ứng dụng UAV:
(Đề nghị Khoa Hàng không Vũ trụ, Học viện Kỹ thuật Quân sự tiến cử chuyên gia phụ trách).

5. Ban Nghiên cứ phát triển và ứng dụng Drone:
(Đề nghị Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh tiến cử chuyên gia phụ trách)

6. Ban Nghiên cứu ứng dụng phương tiện bay phục vụ nông nghiệp:
(Đề nghị Đại học Cần Thơ tiến cử chuyên gia phụ trách)

7. Ban Nghiên cứu phương tiện bay biển phục vụ ngư dân, phát triển ngư trường:
(Đề nghị Đại học Đà Nẵng tiến cử chuyên gia phụ trách)

8. Ban Nghiên cứu phương tiện bay phục vụ nghiên cứu khoa học biển:
(Đề nghị Đại học Quy Nhơn tiến cử chuyên gia phụ trách)

9. Ban Nghiên cứu phương tiện bay phục vụ lâm nghiệp:
(Đề nghị Đại học Thái Nguyên tiến cử chuyên gia phụ trách)

10. Ban Vô tuyến điện tử viễn thông:
TSKH. Tạ Chí Hiếu, Uỷ viên Ban Chấp hành, Chủ nhiệm Khoa vô tuyến điện tử, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

11. Ban Nghiên cứu phát triển các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ chuyên dùng trên phương tiện bay:
TS. Lê Danh Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ và các cộng sự.

12. Ban Nghiên cứu phát triển các phương tiện kỹ thuật đặc chủng trên phương tiện bay:
GS.TS. Nguyễn Lạc Hồng, Uỷ viên Ban Thường vụ và các cộng sự.

13. Ban Nghiên cứu khinh khí cầu tầng bình lưu:
ThS. Phạm Gia Vinh, Ban chấp hành, Giám đốc Công ty TNHH Đông Giang.

14.Ban Nghiên cứu phát triển và ứng dụng thuỷ phi cơ:
(
(Đề nghị Đại học Bách Khoa Hà Nội tiến cử chuyên gia phụ trách)

15. Ban Khí động học và khinh khí cầu phục vụ du lịch:
GS.TSKH. Nguyễn Đức Cương, Phó Chủ tịch VASA và công sự.

16. Ban Vật lý thiên văn:
TSKH. Nguyễn Hoàng Dương, Uỷ viên Ban Chấp hành/Phó Tổng Thư ký, Giám đốc Trung tâm Vật lý Sinh học – Trung tâm Công nghệ cao, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

17. Ban Big Data & AI:
ThS. Bùi Trung Ngọc, Ban Chấp hành, Giám đốc Công ty ICOMM.

18. Ban Công nghệ thông tin:
TS. Nguyễn Trường Thắng, Ban Chấp hành, Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

19. Ban Vật lý ứng dụng và Vật lý địa cầu:
TS. Nguyễn Xuân Anh, Ban Chấp hành, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

20. Ban Cơ học Hàng không:
– PGS.TS, Nguyễn Văn Chúc, Ban Chấp hành, nguyên Viện trưởng Viện Tên lửa, Viện KHCNQS, Bộ Quốc phòng.
– TS. Trần Ngọc Đoàn, Ban Chấp hành, Chủ nhiệm Bộ môn Thiết kế hệ thống kết cấu thiết bị bay, Khoa Hàng không – Vũ trụ, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

21. Ban Đối ngoại:
PGS.TS. Ninh Khắc Bản, Ban Chấp hành, nguyên Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

22. Ban Pháp chế:
PGS.TS. Bạch Thành Định, Ban Chấp hành.

23. Ban Phát triển dự án công nghệ cao:
– TS. Nguyễn Văn Thao, Uỷ viên Ban Chấp hành, Tổng Giám đốc Trung tâm phát triển công nghệ cao, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

TS. Đào Ngọc Chiến, Ban Chấp hành, Phó vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa
học và Công nghệ.

24. Ban Nghiên cứu chiến lược:
ThS. Trần Hồng Quang, Ban Chấp hành, Lãnh sự danh dự Đại công quốc Luxembourg, Giám đốc điều hành Công ty tư vấn chiến lược HQBC.

B/ Ban Kinh tế:

– ThS. Nguyễn Trịnh Phương, Uỷ viên Ban Chấp hành, Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Hàng không Ngôi Sao Việt.
TS. Nguyễn Quốc Phương, Uỷ viên Ban Thường vụ/ Phó Tổng Thư ký, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam.
– ThS. Nguyễn Anh Dũng, Ban chấp hành, Phó Tổng Giám đốc thường trực Tổng Công ty HanoiTelecom.
– Ông Nguyễn Đức Tâm, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Tổng giám đốc Hãng Hàng không VietJet.
– TS. Trình Mạnh Hòa, Ban Chấp hành, nguyên Trưởng phòng KHCNMT, Cục Hàng không, Giám đốc Trung tâm ATSEC VASA.
– TS. Tô Đình Dũng, Ban Chấp hành, nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu – Ứng dụng, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Phó Giám đốc Trung tâm ATSEC VASA.
– TS. Nguyễn Văn Vương, Ban Chấp hành, Giám đốc Công ty TNHH FIXCOM.
– ThS. Phạm Ngọc Thanh, Ban Chấp hành, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ HK Thăng Long

C/Các dự án triển khai ứng dụng:

– Dự án Khí động học
– Dự án Vật liệu mới
Dự án Tự động hoá
– Dự án phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp
– Dự án phục vụ quản lý quy hoạch và đô thị
– Dự án phục vụ các chương trình chống biến đổi khí hậu
– Dự án phục vụ cứu hộ, cứu nạn
– Dự án phục vụ trật tự giao thông
– Dự án phục vụ giao hàng nhanh bằng phương tiện bay
– Dự án Taxi bay
– Dự án Đào tạo phi công trên hệ thống điện tử
– Dự án Đào tạo phi công UAV
– Dự án Đào tạo kỹ sư bảo dưỡng máy bay
– Dự án Trung tâm đào tạo kỹ sư công nghệ hàng không
– Dự án Cảng Hàng không
– Các dự án dịch vụ mặt đất hàng không

– Dự án bay dịch vụ.
(Các dự án chuyên dụng nêu tại mục C sẽ phân công các thành viên trong Ban Chấp
hành còn lại tham gia phụ trách và tiếp tục được tổ chức thử chọn tại các trường đại học
và cao đẳng, với các tầng lớp trí thức trẻ).

D/Tổng Giám đốc, Giám đốc các dự án thuộc VASA Group):

(Sẽ được trình bày tại đề cương dự án riêng).
Bản dự kiến thành lập các ban chuyên môn và phân công các thành viên Ban Chấp hành phụ trách các ban gửi xin ý kiến các thành viên Ban Chấp hành. Thời hạn xin ý kiến đến hết ngày 30/11/2020, sau đó Tổng Thư ký sẽ tổng hợp ý kiến và ký phát hành vào tuần đầu tháng 12/2020.

Trân trọng thông báo
PGS. TS. Phạm Ngọc Lãng, Chủ tịch VASA

(Tải thông báo tại đây)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *