Tag Archives: TS. Trình Mạnh Hòa

Ngành hàng không và Hội Hàng không – Vũ trụ

Ngành hàng không và Hội Hàng không – Vũ trụ

Xin trân trọng giới thiệu bài Tham luận “Ngành hàng không và Hội Hàng không – Vũ trụ” do TS. Trình Mạnh Hòa, Ủy viên BCH VASA, Giám đốc Trung tâm tư vấn, công nghệ và dịch vụ hàng không trình bày tại Đại hội lần thứ IV Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam, […]