Tag Archives: TS. Nguyễn Xuân Lâm

VIỄN THÁM VIỆT NAM HIỆN TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG TRONG THỜI GIAN TỚI TRONG KHUÔN KHỔ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ

VIỄN THÁM VIỆT NAM HIỆN TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG TRONG THỜI GIAN TỚI TRONG KHUÔN KHỔ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ

Tham luận của TS. Nguyễn Xuân Lâm, Thành viên Ban chủ nhiệm Chương trình Công nghệ Vũ trụ Quốc Gia trình bày tại Đại hội VASA lần thứ IV, 07/11/2020. Viễn thám là một cấu phần không thể tách rời của công nghệ vũ trụ. Nhận thức được tầm quan trọng của công nghệ vũ […]