Hãng ảnh xin lỗi vì chụp trộm con trai Harry – MeghanHãng ảnh X17 xin lỗi và đồng ý trả một phần chi phí pháp lý cho vợ chồng Harry sau khi dùng UAV chụp trộm con trai họ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *