Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam (VASA) luôn chào đón các thành viên mới.